Tipus d'instal·lació

Bombeig o reg solar fotovoltaic directe (sense bateries).

Localització

La Noguera (Lleida)

Posada en marxa

Juny 2024

Category
Bombeig solar fotovoltaic
INSTAL·LACIÓ DE BOMBEIG SOLAR FOTOVOLTAIC

 

Les aplicacions de les energies renovables, concretament, de l’energia solar fotovoltaica, és cada cop més possible en qualsevol ús que es pretengui o imagini.
En instal·lacions anteriors hem vist la seva aplicació de manera directa, és a dir sense acumulació per bateries, en el que són els sistemes de ventilació en granges de boví, utilitzant la producció elèctrica generada per la instal·lació solar fotovoltaica aïllada, a través dels panells i un variador de freqüència, dissenyat amb aquesta finalitat. Avui dia, aquesta aplicació de les instal·lacions de producció solar fotovoltaica al sector agroindustrial, ja no és novetat, perquè s’ha aplicat amb molt èxit des de fa temps, de manera que s’ha aconseguit una millora de les condicions de vida del bestiar, millorant també així la seva productivitat.

 

En cas que ens ocupa, no podem dir que sigui una novetat. El reg o bombament solar fotovoltaic està a l’ordre del dia, i ha solucionat un dels grans problemes que històricament tenia el reg, que és el fet que es fa servir molta energia, però no tot l’any, de manera que amb els sistemes solars per a bombament, tenim més recurs energètic quan més es necessita, i en les èpoques de no consum o consums molt baixos, tenim poc sol, de manera que ja ens va bé.

 

El bombament o reg solar fotovoltaic directe, és una tecnologia clau per fer molt més competitiu el nostre camp, ja que és una instal·lació que s’amortitzarà en poc temps, i la seva vida útil, si es tenen els mínims detalls de manteniment, és molt llarga, de manera que ens proporcionarà un recurs indispensable, a un preu molt, però que molt baix, ara, això sí, si no hi ha sol no hi ha aigua, per la qual cosa generalment s’utilitzen o bé basses d’acumulació, amb les quals després es regarà per pressió natural, o bé si cal regar si o si i no es té l’elevació necessària per a una bassa, el grup electrogen de suport serà el seu millor aliat. Encara que destinat a funcionar poc, serà necessari per cobrir els moments de manca de recurs solar.

 

Si bé la seva implementació és positiva a qualsevol latitud i punt geogràfic, a Lleida, Osca, Tarragona, Saragossa, etc, és especialment aconsellable, per la qualitat i quantitat de recurs solar que tenim disponible, i pel fet que a l’estiu es necessita el reg, ja que amb les pluges estacionals, no n’hi ha prou per a una zona tan eminentment agrícola com són aquestes zones de Catalunya i Aragó. La nostra activitat en aquest sector se centra en aquestes dues zones i la veritat és que amb uns resultats extraordinaris.

 

A Lleida, especialment, amb la construcció del canal Segarra-Garrigues, aquestes instal·lacions de bombament o reg solar fotovoltaic directe, han tingut un gran èxit, ja que han permès poder bombar o regar amb uns costos energètics molt baixos, de manera que s’ha potenciat i dinamitzat molt el sector en aquesta zona.

Elements de la instal·lació

 

  • Panells solars
  • Estructures de suport i fixació, generalment de formigó a 18º
  • Variador de freqüència (segons potència de la bomba o bombes)
  • Sensor d’irradiància solar (perquè les bombes funcionin només quan tenen prou recurs fotovoltaic).
  • Proteccions elèctriques
  • Bombes i sistemes de filtratge i control.

 

A Electricitat SOMA-GENPOWER  som instal·ladors de plaques solars a Lleida, Osca i resta d’Espanya .

 

Estàs interessat en una instal·lació solar fotovoltaica ? Revisa la nostra secció d’ instal·lacions  o posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem sense cap compromís.

 

A més et convidem a conèixer la nostra botiga on line de grups electrògens .