PROTECCIÓ DE DADES

 

A través de la pàgina web d’Electricitat Soma, SA no es recull cap dada personal sense el vostre coneixement, ni se cedeixen a tercers. Totes les dades facilitades a través d’aquesta pàgina web seran tractades amb estricta confidencialitat.

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les dades és Electricitat Soma, SA, amb NIF: A22051171.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A Electricitat Soma, SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar els seus dubtes i consultes i la prestació dels serveis conseqüència d’aquestes. Igualment s’utilitzarà la informació per facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del vostre interès.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés de l’interessat i l’execució de la contractació dels serveis sol·licitats, si escau, així com totes les tasques administratives i financeres associades. La informació en possessió d’Electricitat Soma, SA és necessària i obligatòria per a l’execució dels serveis contractats.
L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li va sol·licitar al seu moment, sense que la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de les comandes de productes o serveis.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades que ens facilita no seran comunicades a terceres empreses, tret que la seva consulta es derivi en una relació comercial. En aquest cas es comunicaran a l’empresa encarregada del tractament de la informació administrativa, comptable i fiscal, i als organismes públics amb què hi ha una obligació legal.