Inversors

Els inversors i inversors/carregadors són els elements que s’encarreguen del subministrament des de bateries a 230V monofàsic o (amb 3 equips) 400V trifàsic.

 

A la seva versió Inversor/carregador, aquests tenen a més la funció de carregar bateries des d’una font d’alimentació externa: Xarxa elèctrica, generador, renovables, etc. De manera totalment automatitzada.

 

Hi ha també els anomenats inversors de xarxa, que són aparells que fan de regulador i d’inversor, tenint una entrada de corrent directe des de panells fotovoltaics, i una sortida a subministrament o per a càrrega de bateries normalitzada a 230V.

 

Les potències a què treballem en aïllada poden variar molt depenent de si es posa una màquina o diverses en paral·lel o trifàsic (3 u.), per així assolir grans quotes de potència, des de bancs de bateria ben dimensionats.

 

Potència mínima: 180VA 12V, potència màxima per màquina: 10.000VA 48V.

Dades i contacte del principal fabricant amb què treballem en aïllada:

http://www.victronenergy.com/