Instal·lacions

Seguint la mateixa filosofia empresarial d’estar al dia i oferir el millor producte, al preu més raonable, les nostres instal·lacions es componen d’equips d’alta qualitat, procurant sempre que tinguin representació oficial al nostre territori, i que tinguin assequibles els subministraments i recanvis necessaris en cas de necessitar-los, per poder donar una ràpida resposta a qualsevol problema o eventualitat que pugui succeir.

Amb el pas dels anys, les instal·lacions han anat incrementant la seva mida, fins arribar al dia d’avui amb instal·lacions aïllades, que tenen una capacitat de subministrament de fins a 300 kVA des de planta fotovoltaica i bateries, cosa que fins fa uns quants anys era impensable . Aquest increment ha estat degut a tres factors.

▪ El primer és el fet que cada cop més instal·lacions de gran envergadura s’instal·len en zones remotes de difícil electrificació, i demanen els mateixos serveis.

 

▪ En segon lloc, el fet que la tecnologia ha anat millorant, i permetent que el que fins fa poc era utopia, ara sigui una realitat que compta amb equips capaços, robustos i fiables com per emprendre amb èxit aquestes empreses.

 

▪ I finalment, un factor importantíssim i decisiu en l’èxit de tota empresa: l’abaratiment dels costos dels equips, que fan que avui dia tingui una instal·lació aïllada de petita, mitjana o gran envergadura, sigui ja una opció rendible en tots els sentits.

Instalaciones grupos electrogenos

A Electricitat SOMA-GENPOWER, tenim instal·lacions a tot el territori nacional, així com en alguns països d’Àfrica Occidental i d’Amèrica Llatina. Totes compleixen amb els més alts estàndards de qualitat, fiabilitat i eficiència.