Manteniment

Si importants són les instal·lacions, la qualitat dels seus equips i detall dels acabats, el manteniment dels mateixos és crucial perquè tinguin un funcionament idoni, prestin un servei fiable, i tinguin la vida útil per a la qual cada equip està calculada, de manera que les instal·lacions siguin el més eficients, fiables i rendibles possible.

De vegades, hi ha clients, que encara associen la despesa econòmica que suposa el manteniment, a una cosa supèrflua, que es pot estalviar; mentre que (segons estudis de la FEMHU) l’estalvi que genera una instal·lació amb un manteniment adequat, supera el 260% de la despesa ocasionada per aquesta, sense parlar dels maldecaps, que un manteniment deficitari ens pot ocasionar, perquè els equips donen problemes quan més els necessitem, és a dir, com més s’utilitzen, i si en aquest moment fallen?

Un bon manteniment consta de diversos factors:

1. Materials de qualitat específics per a cada equip

2. Perícia i coneixement dels equips per part del tècnic, per poder veure més enllà del que estrictament cal fer i poder anticipar-se a qualsevol possible eventualitat immediata.

3. Regularitat dels manteniments; aquesta regularitat pot estar donada per períodes fixos establerts de temps, o bé per hores treballades. És sempre el fabricant el que ha de proveir les pautes del manteniment i els materials a utilitzar-hi.

4. Control i garantia de bon i fiable funcionament dels equips i del conjunt en si.

Per als clients que ho desitgin, tenim un sistema de manteniments programats per als seus equips, de manera que aquests estiguin sempre a punt i en perfectes condicions per a una fiabilitat, durada i correcta eficiència energètica en el dia a dia.