Grups electrògens (Subministrament Continu, emergència, augment de potència, suport)

Els grups electrògens, juntament amb l’eòlica i hidràulica, són en primera instància els encarregats de proveir electricitat a zones remotes, allunyades de les xarxes elèctriques, i fins i tot, actualment en alguns països, són la principal font de generació elèctrica fins i tot per a les xarxes de distribució.

Hi ha molts tipus de grups electrògens, però en són dos bàsicament els més utilitzats: Els més petits, generalment de gasolina, a 3.000 rpm; I els de gasoil a 1.500 rpm que van des de les 5kVA fins a les 2.000, 3.000 o més, utilitzats per a majors subministraments i l’ús dels quals pot ser continuat.

Les aplicacions que al llarg del temps se li ha anat donant al grup electrogen són molt variades:

  1. Emergència: són grups electrògens que s’activen de forma automàtica en faltar el subministrament elèctric, i que, a través d’una commutació, alimenten el consum, fins que es reposi el subministrament elèctric principal o de la xarxa
  2. Automàtics per senyal extern: Són potser els grups electrògens més usats actualment, ja que poden ser arrencats des de qualsevol lloc, a través d’un contacte lliure de potència, i rebre el senyal des de qualsevol dispositiu que hagin d’atendre: arrencada per temperatura (termòstat), per increment de potència (potenciòmetre), per programació horària, etc.
  3. Arrencada manual: grups electrògens per a tot tipus d’aplicacions que no requereixin ser automatitzades, i que funcionin a voluntat o necessitat puntual.
  4. Subministrament continu: Grups electrògens per a situacions que requereixen un ús continuat d’energia, que pot ser de subministrament directe o redundant.
  5. Augment de potencia amb sincronització a xarxa o grup amb grup: Es potser el més sofisticat dels sistemes, ja que requereix una gran precisió en la seva posta en marxa

Avui dia, en instal·lacions aïllades, és imprescindible la presència de grups electrògens, ja que, per bé que funcioni la instal·lació en l’aprofitament de les energies renovables, ningú no ens les pot garantir que surti el sol o bufi el vent, i és per això que cal una font fiable de subministrament elèctric en condicions atmosfèriques adverses. D’aquesta manera, continuarem gaudint dels grans avantatges de la generació per renovables, tenint assegurat el subministrament a qualsevol moment o situació.

ELECTRICITAT SOMA-GENPOWER som fabricants de grups electrògens des de fa moltes dècades, per la qual cosa coneixem molt bé els equips, les seves prestacions i abast, i podem donar resposta a qualsevol necessitat que passi, sempre amb la garantia del coneixement i experiència que ens avalen.

A continuació podeu veure algunes de les nostres instal·lacions amb grups electrògens.

Sevilla: Centre comercial amb generador de 300 kVA per a servei d’emergència, amb commutació xarxa/grup inclosa en sistema automàtic.

Centre Penitenciari de Ponent: Centre penitenciari amb dos subsistemes de subministrament d’emergència, consistents en dos generadors que abasteixen cadascuna de les parts, de forma programada, començant per les àrees més sensibles i cada 5 segons connectant la següent.

Granja ponedores (Castelldans): Sistema de subministrament d’emergència i augments de potència en paral·lel a la xarxa, per evitar talls, mitjançant grups electrògens. Últimament a aquest conjunt se li ha instal·lat un sistema fotovoltaic de 100.000 Wh. com a sistema d’autoconsum.

Emergencia y aumento de potencia, centro comercial en Sevilla
Ctro. Penitenciario de Ponent
Granja de Ponedoras

ICG (Torrefarrera): Seu central d’empresa dedicada a la producció de programari especialitzat per a comerços i professionals. A causa del que és delicat del seu subministrament, aquest consta d’un SAI que fa de mediador entre la xarxa elèctrica i el generador elèctric, perquè no hi hagi cap interrupció en el subministrament.

Indelesa: Escorxador industrial amb generador Perkins de 500 kVA per a augments de potència i sistema d’emergència del conjunt de la instal·lació. Tota la instal·lació està automatitzada a través d’un quadre que analitza constantment els consums per subministrar des d’una font o altra segons la potència.

Nouakchott (Mauritània): Centre hoteler al centre de la capital Mauritana, els talls de llum del qual fan imprescindible un sistema d’emergència per garantir el subministrament del conjunt. Generador de 300 kVA.

ICG. Software (Torrefarrera)
Indelesa
Nouackchott (Mauritania)

UDL: Tots els pavellons i instal·lacions de la Universitat de Lleida, estan protegits contra talls de subministrament elèctric, mitjançant grups electrògens de diferents potències, segons necessitats; hi ha un total de 9 generadors dels quals Electricitat SOMA, S.A. porta també els manteniments programats.

Refugi Josep Maria Blanc (Espot – Lleida): Es tracta d’un motor de gas propà, que actua com a subministrament a un sistema aïllat de subministrament elèctric. És de gas, perquè així comparteix combustible amb cuina i calefacció, i no cal fer arribar aquesta remota instal·lació, més que un combustible per a tot.

Granja avícola: Aquí tenim dos grups en alternança i com a augment de potència, per donar subministrament a una granja aïllada, amb uns alts consums elèctrics, sobretot a l’estiu, per a la ventilació de les sales.

UDL (Campus)
grupos electrógenos
grupos electrógenos