Electrificació aïllada sense connexió a xarxa elèctrica

El terme “Aïllada” o “a Illa”, és ja explicatiu per si mateix.

L’electrificació aïllada és un sistema que genera, emmagatzema i gestiona l’energia elèctrica dins una àrea determinada; per tant, fora de les xarxes elèctriques. És a dir, és un sistema molt localitzat, on l’energia es generarà al mateix lloc que es consumirà, per la qual cosa no hi haurà transport de llarg o mig abast, de manera que es reduiran les pèrdues per aquesta raó. I és alhora un sistema molt deslocalitzat, ja que podem produir, emmagatzemar i gestionar aquest recurs a qualsevol lloc, per remot o impossible que sembli, ja que l’energia solar Fotovoltaica és la font d’energia més abundant a tot el planeta. Es calcula que rebem diàriament un bany energètic solar, 4.500 vegades més gran que l’energia diària consumida a tot el món.

L’electrificació aïllada s’està imposant cada cop més a zones on fer arribar l’electricitat de xarxa és complicat, costós, o simplement inviable; i hi ha moltes d’aquestes instàncies, en què això és així, per la qual cosa l’electrificació aïllada es converteix en “l’opció”. I avui dia, una opció, que ben dimensionada, ofereix uns estàndards de: confort, eficiència, fiabilitat i estalvi, que superen el subministrament de la xarxa elèctrica convencional. Pel que alguns usuaris de la xarxa elèctrica han fet el salt a l’aïllada, i molts se’l plantegen.

Amb la irrupció en escena de les bateries de Liti, l’electrificació aïllada ha adquirit una nova dimensió, ja que aquesta tecnologia ens permet una acumulació més eficient, exempta de manteniments, i d’una llarga durada de funcionament, ja que passem dels 2.800 cicles de càrrega de l’àcid/plom, als 6.600 c/c del Liti, de manera que al final es converteix en l’opció més econòmica a llarg, mitjà termini.

Electrificación aislada

Electricitat SOMA-GENPOWER, naixem de l’electrificació aïllada a la dècada dels 60. Primer a través de grups electrògens, als quals amb els anys vam anar afegint bateries, inversors, panells solars fotovoltaics, aerogeneradors, sistemes de control i gestió remotes, etc .; sempre seguint el rumb de les noves i més capdavanteres tecnologies, per així, donar el millor servei als nostres clients. I continuem apostant per això, ja que la electrificació aïllada, és i seguirà sent un sistema en evolució, i molt necessari per al desenvolupament de tota activitat, es trobi on es trobi.

L’electrificació aïllada, es i seguirà sent un sistema en evolució, molt necessari per el desenvolupament de tota activitat, es trobi on es trobi.

A continuació podeu veure algunes de les nostres instal·lacions amb electrificació aïllada.

Alcoletge: Granja engreix porcs, en què el grup funciona dues hores diàries fonamentalment per a subministrament trifàsic 400V per a alimentació, i la resta de consums monofàsics 230V les 24 hores, són subministrats des de bateries. (Potència fotovoltaica instal·lada: 2.250 Wh).

Argestuges: Poble Pirinenc, reconstruït i convertit en allotjaments de turisme rural, amb un alt consum energètic, que en la pràctica totalitat prové del seu conjunt fotovoltaic de 22.000 Wh. Amb suport de grup electrogen.

Blancafort: Casa unifamiliar amb granja, el principal recurs de producció energètica de la qual està basat en l’energia eòlica amb el seu aerogenerador de 3.500 Wh, bateria de 750A/24V i inversor de 5.000VA. Tot sistema aïllat requereix un grup electrogen per a situacions climatològicament adverses o emergències.

Alcoletge electrificación aislada
Argestuges electrificación aislada
Blancafort electrificación aislada

Exposició Ceràmica (Badajoz): Centre comercial dedicat a la comercialització de material ceràmic i de construcció, el subministrament elèctric del qual depèn únicament i exclusivament d’un conjunt d’energia ininterrompuda sense suport de renovables, és a dir: grup electrogen, bateries i inversors.

Moriles (Còrdova): Finca agrícola amb habitatge proveït per un sistema fotovoltaic de 20.000 Wh, i tot el conjunt de generador elèctric, bateries, inversors, etc.

Riner (Solsona): Casa aïllada per a usos residencials proveïda en la seva pràctica totalitat amb energia eòlica provinent del seu aerogenerador de 3.500 Wh, un conjunt de bateries industrials i un inversor/carregador de 5000VA.

Expo Badajoz electrificación aislada
Instalación de un sistema fotovoltaico de 20.000 Wh, y todo el conjunto de generador eléctrico, baterías, inversores, etc. en una finca agricola con vivienda situada en Moriles (Córdoba).
Solsona electrificación aislada

Sta. Mª. de Meià: Explotació de cria porcina (mares) amb una potència fotovoltaica instal·lada de 11.100 Wh que cobreix el 90% de les seves necessitats energètiques actuals, la resta es cobreix amb grups electrògens.

Sta. Olalla (Toledo): Explotació ramadera porcina, amb una petita producció energètica mixta: eòlica i fotovoltaica, que cobreixen les necessitats dels consums monofàsics habituals.

Tor: Casa de turisme rural a un remot poblet del Pirineu Lleidatà, que només és operativa durant els mesos d’estiu. Per aquest motiu, la totalitat del subministrament energètic està basat en un generador elèctric mòbil.

Electrificación aislada Sta. Olalla
Electrificación aislada en Tor

Vimbodí: Casa aïllada unifamiliar amb la major part dels consums d’origen elèctric, amb una producció fotovoltaica de 3.330 Wh una bateria de 750A/48V i un potent inversor/carregador de 8.000VA. que cobreix la totalitat de les necessitats energètiques de la llar.

Saidí: Granja porcina de mares, amb elevats consums elèctrics, coberts en gran part per dos generadors dièsel, amb suport d’una producció mixta eòlic-fotovoltaica, que pot subministrar trifàsic 400V. des de bateries a través dels seus 3 inversors de 5000VA. per fase.

Zaidin, electrificación aislada